Algemene Voorwaarden Inspiratieboek & Online Workshops

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten en diensten die te koop worden aangeboden op www.paardenlifestyle.com. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten of het volgen van een online workshop) via de webshop van Paard&Lifestyle houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten en diensten op www.paardenlifestyle.com geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product of dienst gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Paard&Lifestyle. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Paard&Lifestyle beschikbaar voordat en op het moment dat u een product of dienst bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten en diensten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Paard&Lifestyle.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten en diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Paard&Lifestyle. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Paard&Lifestyle garandeert dat de aan u geleverde digitale producten en diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Paard&Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten en diensten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan Paard&Lifestyle. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners en het beschikken over een correcte internetverbinding, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten en diensten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Paard&Lifestyle berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads of replays van online workshops te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten en diensten van Paard&Lifestyle geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Paard&Lifestyle vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.