Het vinden van de juiste instructeur: 7 tips

Het wemelt tegenwoordig van de instructeurs en er is helaas ontzettend veel kaf onder het koren. Om een goede instructeur te vinden is het belangrijk dat je bij jezelf nagaat wat je wilt bereiken. Wat is je ideaalbeeld? Wat wil je met je paard kunnen?

Ik vind bijvoorbeeld Edward Gal een fantastische ruiter om naar te kijken. Hoe hij zijn paarden rijdt en steeds weer met een ander paard terugkomt op hoog niveau vind ik ontzettend knap. Dus voor mij is dat mijn ‘ideaalbeeld’.

Helaas zit les nemen bij Edward er voor mij niet in… De kunst is dus om te zoeken naar iemand die binnen je bereik ligt, zowel praktisch en financieel, en die het dichtst in de buurt komt van jouw ideaalbeeld. Maar hoe vind je die? Ik geef zeven tips waar je rekening mee kunt houden als je op zoek bent naar een instructeur of een instructeur op het oog hebt.

1. Selecteer op ervaring
Ervaring van de instructeur met het netjes africhten van paarden vind ik persoonlijk het belangrijkste criterium. Een goede instructeur is wat bij betreft in eerste instantie een goede africhter van paarden en heeft aantoonbaar meerdere paarden netjes afgericht tot fijne gebruikspaarden en sportpaarden met een noemenswaardig niveau. De basis is tenslotte het allerbelangrijkste.

Als je nagaat dat de klassen B tot en met Z feitelijk de basisafrichting van een paard toetsen op wedstrijd kun je stellen dat het behalen van de Z klasse een aanwijzing kan zijn dat een africhter succesvol het paard een goede basisafrichting heeft kunnen geven. Maar we weten allemaal dat de praktijk soms weerbarstiger is en dat je door week in week uit te starten uiteindelijk wel Z kunt worden.

Ondanks dat een klassering dus niet alles zegt, is het nog wel één van de meest objectieve maatstaven die voorhanden zijn. Als iemand in staat is om steeds weer een jong paard netjes af te richten tot minimaal Z-niveau dan wordt de kans wel steeds groter dat diegene over voldoende bagage beschikt als instructeur om jou te kunnen helpen jezelf als ruiter te ontwikkelen en je paard een goede basisafrichting te geven.

instructeur1
Foto: Tullstorp Dressage Stable

Persoonlijk zou ik instructeurs die slechts met een enkel paard een noemenswaardig niveau hebben behaald of wel met meerdere paarden op hoger niveau goed presteren, maar deze niet zelf hebben opgeleid, links laten liggen. Misschien een enkele uitzondering daargelaten. Het gevaar bestaat dat je met dergelijke instructeurs toch stappen gaat overslaan omdat zij het gehele proces zelf niet, of nog niet vaak genoeg, hebben doorlopen en dus ook de valkuilen niet (voldoende) kennen.

Er zijn veel mensen die kunnen zien wat er rijtechnisch mis is, maar een goede oplossing aandragen voor het probleem is echt een andere verhaal. Paardrijden gaat voor een groot deel op gevoel. Op zichzelf is het overbrengen van een gevoel al lastig. Het wordt helemaal lastig, zo niet onmogelijk als je een gevoel moet overbrengen wat je zelf nog nooit hebt ervaren.

2. Check opleidingen en achtergrond
Er zijn tal van opleidingen voor de instructeur, maar helaas zegt dat niet alles. De meest bekende zijn de ORUN en NHB-Deurne. Daarnaast zijn er veel opleidingen tot instructeur of coach op paardengebied die een diploma geven waardoor een instructeur zich kan verzekeren, maar die soms erg discutabel zijn, bijvoorbeeld omdat de toelatingscriteria heel minimaal zijn.

Als een instructeur gediplomeerd is, is dit echter wel een indicatie dat diegene serieus met zijn vak bezig is. Het geeft alleen geen 100% zekerheid dat diegene voor jou ook een goede instructeur is. Omgekeerd is het ook per definitie niet zo dat als een instructeur niet gediplomeerd is, dit een slechte instructeur is. In de praktijk krijgen ruiters die opvallen, doordat ze heel goed presteren of keer op keer netjes opgeleide paarden afleveren, vanzelf een keer de vraag of ze ook lesgeven. Zo kan het zijn dat ze gaandeweg zijn gaan lesgeven maar (nog) niet gediplomeerd zijn.

instructeur4
Foto: Tullstorp Dressage Stable

Ik vind zelf diploma’s dus minder van belang. Ik vind het in ieder geval ondergeschikt aan de praktijkervaring van de instructeur zelf. Waar en bij wie heeft de instructeur zelf zijn ervaring opgedaan? Stel dat je niet bij je ‘ideaalbeeld’ kan lessen, maar wel bij diens leerling of bij degene waar je ‘ideaal’ zelf bij lest. Dan zit je toch dicht bij het vuur.

Daarnaast kan het goed zijn om te weten dat een potentiële instructeur ervaring heeft opgedaan bij gerenommeerde stallen of ruiters. Wees daarbij ook kritisch en vraag door. Een keer een clinic of een enkel lesje volgen bij een gerenommeerde stal of bekende ruiter is iets heel anders dan bijvoorbeeld werkervaring door middel van een dienstverband bij die betreffende stal of ruiter.

Een laatste tip met betrekking tot de achtergrond van je instructeur is om te checken met wat voor type paarden de instructeur rijdt of gereden heeft. Het werken met hoog in het bloed staande rijpaarden vraagt soms toch om een iets andere benadering dan koudbloedige trekpaarden, om maar even twee uitersten te benoemen. Vaak hebben instructeurs, net zoals de meeste mensen, ook vaak een voorkeur voor een bepaald type paarden. Als dit overeenkomt met het type paard dat je zelf hebt, dan is de kans groter dat je een goede match hebt.

3. Vraag naar referenties
Zoek uit hoe leerlingen van de betreffende instructeur hun paarden rijden en het doen op wedstrijden. Ga kijken hoe zij zelf rijden; zitten daar voorbeelden tussen wat lijkt op jouw ideaalbeeld? Andersom kan het natuurlijk ook zo zijn dat je iemand heel fijn ziet rijden. Vraag dan waar diegene lest of vraag of diegene zelf lesgeeft.

Als een instructeur alleen maar lesklanten heeft die hetzelfde niveau hebben, of een lager niveau dan jij hebt, dan is het in de regel misschien niet realistisch te verwachten dat die instructeur jou wel verder gaat helpen. Er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen, maar je kunt je geld maar één keer uitgeven en een goede basis onder de knie krijgen is een proces van jaren, dus ik zou in dat geval het risico niet nemen.

instructeur2
Foto: Tullstorp Dressage Stable

4. Geef je ogen en oren de kost
Ga eens kijken bij de lessen van de instructeur die je op het oog hebt. Zie je de leerlingen verbeteren tijdens de les? Heb je het idee dat de instructeur zich in elke leerling verdiept en zijn aanpak en manier van lesgeven daar op aanpast?

Als de instructeur zelf rijdt; komt dat bij jouw ideaalbeeld in de buurt? Hoe zien de paarden van de instructeur er uit? Vitaal, levendig en mooi in de bespiering? Of staan ze apatisch in de box? Zijn ze goed gemanierd? Of moeten ze steeds koest gehouden worden met een koekje, snoepje of een plukje hooi omdat ze anders de tent afbreken? Dit zegt veel over de manier waarop de instructeur met zijn eigen paarden omgaat en dus ook in hoeverre hij jou kan helpen een fijn afgericht en goed opgevoed paard te krijgen.

5. Goede wijn behoeft geen krans
Wees alert op ‘goeroegedrag:’ instructeurs die een indoctrinerende wereldverbeterende visie hebben en die zichzelf presenteren door andere instructeurs of (top)ruiters zwart te maken. Wat zij zeggen is de waarheid, alleen zij hebben het alleenrecht op harmonie en lichtheid en de rest van de wereld doet het verkeerd.

Besef dat er altijd meerdere wegen naar Rome leiden en dat niet iedereen hetzelfde einddoel voor ogen heeft. Iemand die echt vanuit zijn eigen ervaring en kracht kan putten, hoeft zichzelf niet te profileren door (vermeende) slechte voorbeelden van andere instructeurs of (top)ruiters. Die kan dit doen door middel van goede voorbeelden vanuit zijn eigen praktijk. Mijn ervaring is dat de mensen die echt hun vak verstaan juist heel veel respect hebben voor hun concollega’s, zelfs al verschillen ze hier en daar misschien van mening of werkwijze.

6. Doel en verwachtingen
Het is ontzettend belangrijk dat je beiden hetzelfde doel voor ogen hebt. Formuleer dit ook duidelijk en spreek je verwachtingen uit. Ben jij bereid om je volledig in te zetten voor je doel en verwacht je dezelfde motivatie en instelling van je instructeur?

Hoe vaak wil je komen trainen bij de instructeur die je op het oog hebt en sluit dit aan bij wat volgens de instructeur noodzakelijk is om progressie te kunnen boeken of past dat wel in de planning van de betreffende instructeur? En wat verwacht de instructeur op zijn beurt van zijn leerlingen? Kun en wil je daar aan voldoen?

instructeur3
Foto: Tullstorp Dressage Stable

7. Zelfde taal spreken
Veel succesvolle instructeurs spreken dezelfde taal met hun leerling. Zij voelen elkaar aan en hebben aan één woord voldoende. Bedenk je goed dat zo’n band van wederzijds vertrouwen ontstaat wanneer je hetzelfde ideaalbeeld en doel voor ogen hebt en je dezelfde inzet en motivatie vertoont.

Soms wordt het toegeschreven aan de didactische vaardigheden van de instructeur, maar ik hecht zelf wat minder waarde aan didactische vaardigheden. Een mooi voorbeeld hiervan was pasgeleden tijdens het bezoek dat wij brachten aan Rien van der Schaft in het kader van de voorbereiding op de Masterclass 2015.

Rien heeft een Russische leerling die bij hem intern verblijft. Deze leerling spreekt echter geen woord Engels en Rien spreekt geen Russisch. Toch had deze Russische leerling al behoorlijk wat progressie gemaakt. Met handen en voeten hebben ze elkaar leren begrijpen.

Wat deze Russische leerling ook deed, was dat hij zijn ogen goed de kost gaf. Als hij niet zelf reed, dan was hij wel aan het kijken naar anderen die aan het rijden waren. Wat hieraan ten grondslag ligt is dat er van beide kanten een enorme intrinsieke motivatie is en dat zij beide hetzelfde doel voor ogen hebben. Ook al spreken ze niet dezelfde taal, ze zitten wel op één lijn.

Tot slot…

In elk leerproces moet je buiten je comfortzone gaan en dat kan ongemakkelijk en oncomfortabel voelen. Een goede instructeur helpt je daarbij en zal als geen ander begrijpen dat er gaandeweg fouten gemaakt zullen worden en er miscommunicaties zullen zijn.

Hierbij is het dus essentieel dat je vertrouwen in je instructeur hebt. Als er geen vertrouwen is, dan leidt dat ertoe dat je minder van je instructeur aan gaat nemen en je lessen dus minder effectief zijn. Als je de juiste instructeur hebt gevonden waarmee je een goede vertrouwensband hebt en die over voldoende ervaring beschikt, dan kan het zomaar zijn dat je een band met elkaar krijgt die wel jaren kan duren.

‘Feedback is the breakfast of champions’

Succes!

Zit jij op één lijn met je instructeur of ben je nog op zoek naar een instructeur? Of ben je zelf instructeur? Deel je ervaringen!

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *